gemeente oldebroek

OLDEBROEK   - inwoners in de gemeente Oldebroek melden zich vaak (te) laat als zij (langdurige) problemen hebben met het betalen van rekeningen. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en kunnen groeiende schulden en eventuele andere problematiek, als gevolg hiervan, worden voorkomen. Daarom slaat de gemeente Oldebroek met partners de handen ineen. Samen willen zij beginnende schulden eerder signaleren en aanpakken. Die gezamenlijke aanpak noemen we vroegsignalering.

Bij vroegsignalering worden afspraken gemaakt met betrokken instanties, zoals verhuurders van woningen, zorgverzekeraars en water- en energiebedrijven om betalingsachterstanden van inwoners vroegtijdig te melden bij de gemeente. Na een signaal van één of meerdere van de partners, kan de gemeente in actie komen. De gemeente neemt dan contact op met de betreffende inwoner en biedt een gesprek aan. Als de inwoner dat wenselijk vindt, wordt samen met medewerkers van het Sociaal Team gekeken wat er nodig is om de financiële problemen op te lossen.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “De bestrijding van schulden is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Oldebroek. Samen met veel partijen zetten we ons hiervoor in. Als wij het signaal krijgen dat een inwoner mogelijk worstelt met zijn of haar financiën, kunnen we tijdig ondersteuning aanbieden. Samen kunnen we dan aan de slag gaan, met als doel het oplossen en het voorkomen van grotere problematiek. Soms is het ondersteunen van aanvragen voor toeslagen en/of kwijtscheldingen al voldoende om verdere betaalachterstanden te voorkomen. Heel belangrijk is dat de inwoner altijd zelf aan zet blijft en bepaalt of hij of zij ondersteuning wenst en welke aanpak er gekozen wordt. Zo vergroten we de (financiële) zelfredzaamheid en het welzijn van inwoners”

Wettelijk verplicht

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Gemeenten zijn vanaf die datum verplicht om actie te ondernemen als het gaat om vroegsignalering van schuldenproblematiek.  In de wijziging van deze wet is ook de grondslag voor het ontvangen en verwerken van gegevens (AVG) over betalingsachterstanden vastgelegd.

De nieuwe werkwijze van de gemeente Oldebroek wordt vanaf 1 januari 2021 in uitvoering gebracht.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment