gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen worden op dit moment door middel van videoconferenties gehouden en zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergaderingen?’ kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Ruimtegebruik en Leefomgeving

Woensdag 2 december 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Oosterwolde’.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 69 (’t Loo).
 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor Broekeroordsweg 3C (overkapping bedrijfsgebouw), ’t Loo.
 • Principeverzoek wijzigen agrarische bestemming voor hoveniersbedrijf Groote Woldweg 84 in Oosterwolde.
 • Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek verplaatsing accommodaties verenigingen WTC, WHC en VLS (Wezep).
 • Programma Noord-Veluwe Bereikbaar.
 • Vaststellen Afvalstoffenverordening en verordening afvalstoffenheffing 2021 met tarieventabel.
 • Tweede bestuursrapportage 2020.

Zonder bespreking:

 • Besluit nemen op bezwaar Voorlopig Ontwerp Meidoornplein Wezep.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2020’ (diverse percelen in de gemeente).

Samenleving en Bestuur & Financiën en Bedrijfsvoering (gecombineerd)

Donderdag 3 december 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Herijking visie centrum voor Jeugd en Gezin 2021.
 • Tussentijdse informatie voortgang exploitatie zwembad de Veldkamp.
 • Vaststellen belastingverordeningen 2021.
 • Vaststellen Financiële verordening.
 • Tweede bestuursrapportage 2020.

Zonder bespreking:

 • Deelname aan experiment centraal tellen stemmen Tweede Kamer verkiezing.
 • Aanwijzen accountant controle boekjaren 2021-2024.
 • Geen wensen of bedenkingen indienen in kader van de werkgeversvereniging Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Inzage documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 2 en 3 december kan dat via de agenda van de betreffende vergadering: www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Om 19.30 uur kunt u de uitzending voor u zelf starten.
Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Zie op 

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

De vergaderingen worden op dit moment door middel van videoconferenties gehouden en zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergaderingen?’ kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Ruimtegebruik en Leefomgeving

Woensdag 2 december 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Oosterwolde’.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 69 (’t Loo).
 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor Broekeroordsweg 3C (overkapping bedrijfsgebouw), ’t Loo.
 • Principeverzoek wijzigen agrarische bestemming voor hoveniersbedrijf Groote Woldweg 84 in Oosterwolde.
 • Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek verplaatsing accommodaties verenigingen WTC, WHC en VLS (Wezep).
 • Programma Noord-Veluwe Bereikbaar.
 • Vaststellen Afvalstoffenverordening en verordening afvalstoffenheffing 2021 met tarieventabel.
 • Tweede bestuursrapportage 2020.

Zonder bespreking:

 • Besluit nemen op bezwaar Voorlopig Ontwerp Meidoornplein Wezep.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2020’ (diverse percelen in de gemeente).

Samenleving en Bestuur & Financiën en Bedrijfsvoering (gecombineerd)

Donderdag 3 december 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Herijking visie centrum voor Jeugd en Gezin 2021.
 • Tussentijdse informatie voortgang exploitatie zwembad de Veldkamp.
 • Vaststellen belastingverordeningen 2021.
 • Vaststellen Financiële verordening.
 • Tweede bestuursrapportage 2020.

Zonder bespreking:

 • Deelname aan experiment centraal tellen stemmen Tweede Kamer verkiezing.
 • Aanwijzen accountant controle boekjaren 2021-2024.
 • Geen wensen of bedenkingen indienen in kader van de werkgeversvereniging Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Inzage documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 2 en 3 december kan dat via de agenda van de betreffende vergadering: www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Om 19.30 uur kunt u de uitzending voor u zelf starten. Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissievergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 30 november contact opnemen met de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of mail naar htabak@oldebroek.nl.

 en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissievergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’).
De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 30 november contact opnemen met de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of mail naar htabak@oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment