gemeente

OLDEBROEK - Binnenkort start de gemeente Oldebroek met een geluidsonderzoek buiten de bebouwde kom. Bewoners van 95 geselecteerde woningen buiten de bebouwde kom van Oldebroek met een hoge geluidsbelasting op de gevels, hebben onlangs een brief van de Gemeente Oldebroek ontvangen. Aan de hand van de brief kunnen bewoners aangeven of ze mee willen werken aan dit onderzoek. Na dit onderzoek wordt duidelijk of de woning in aanmerking komt voor geluidsisolatie. Deelname is kosteloos en vrijblijvend.

Waarom dit onderzoek?

Gemeente Oldebroek gaat woningen met een hoge geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai laten onderzoeken en indien nodig isoleren. De gemeente heeft een subsidie ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om onderzoek te doen en mogelijke geluidsisolatie toe te passen op woningen die een hoge geluidsbelasting binnen de woning ondervinden. Inwoners die meewerken, worden in de komende maanden door bouwkundig adviesbureau Nibag benaderd.

Minder hinder

Op verzoek van de Rijksoverheid hebben Nederlandse gemeenten begin jaren 90 aangegeven welke woningen een geluidsbelasting door verkeerslawaai tussen de 60 en 70 decibel op de straatgevel hadden. Op basis hiervan zijn landelijk prioriteitenlijsten gemaakt. Het doel is dat bewoners in de toekomst minder hinder ondervinden van het verkeerslawaai. Het kan hierbij gaan om maatregelen aan de weg zelf zoals stiller asfalt, maar ook om geluidsisolerende maatregelen aan de gevel van het huis zoals geluidsisolerende beglazing, geluid gedempte ventilatievoorzieningen of dakisolatie. Per woning wordt berekend of/welke er maatregelen nodig zijn en wat dan de meest efficiënte maatregel is.

Oldebroek, Wezep en Hattemerbroek

Binnen de bebouwde kom van Oldebroek zijn de geluidsonderzoeken inmiddels afgerond en de maatregelen goedgekeurd. Fa Breijer uit Almere is binnen de bebouwde kom van Oldebroek begonnen met het aanbrengen van de geluidsisolerende maatregelen. Van de 102 woningen komen 25 woningen in aanmerking voor deze maatregelen. Aanmelding voor dit project is niet meer mogelijk. Over de geluidsbelasting van het wegverkeer in de bebouwde kommen van Wezep en Hattemerbroek worden een aantal dingen nog in kaart gebracht. Daarna start ook daar het geluidsonderzoek. De woningen in Oldebroek liggen aan de Zuiderzeestraatweg. In Wezep/Hattemerbroek zijn ook woningen aan de Stationsweg en Industrieweg opgenomen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment