afval

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek krijgt best wat vragen over waarom wordt overgestapt op diftar, waarom het afval moet worden gescheiden en hoe dat nou zit met nascheiding. Hier leest u antwoorden op veelgestelde vragen.

Waarom diftar?

Om de hoeveelheid restafval te verminderen én voor een prettige en duurzamere leefomgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook juist voor volgende generaties. De landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doestelling luidt: ‘30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025.’ Als tussenstap willen we in 2022 terug naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Op dit moment is dat nog 220 kg.

Hoe doen we het als Oldebroekers nu eigenlijk met afval scheiden?

De gemiddelde restafvalcontainer bestaat nu voor meer dan 60% uit grondstoffen zoals oud papier, gft-afval, glas en textiel. Grondstoffen bij het restafval kunnen niet hergebruikt worden voor bijvoorbeeld compost, glas of papier. Ze worden samen met het restafval verbrand. Grondstoffen gescheiden aanbieden is belangrijk voor hergebruik. Minder plastic verpakkingen en andere afvalstoffen kopen is natuurlijk ook belangrijk om de totale afvalberg te verkleinen.

Waarom zelf afval scheiden?

In veel gevallen is het beter om de grondstoffen door inwoners zelf te laten scheiden. Denk aan GFT, oud papier, glas en textiel. Door grondstoffen gescheiden aan te bieden zijn ze goed herbruikbaar. Het verwerken van grondstoffen is goedkoper dan het verbranden van restafval.

Waarom PMD nascheiden?

Plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons (PMD) horen in Oldebroek in de restafvalcontainer. Het wordt bij de afvalverwerker in een sorteermachine nagescheiden. De afvalverwerker kan dat beter dan wanneer inwoners thuis PMD scheiden. Het PMD gaat hier dus bij het restafval. Steeds meer gemeenten kiezen voor nascheiding omdat de verwerkers grote hoeveelheden thuis gescheiden PMD afkeuren. Het PMD is vervuild of er zitten verkeerde afvalstoffen in de PMD-container. Het wordt dan alsnog verbrand en daarmee stijgen kosten. PMD nascheiden is de goedkoopste oplossing én heeft de beste resultaten voor hergebruik.

Kan dat wel, zoveel minder restafval?

Ja, door goed het afval te scheiden. Het restafval bestaat nu nog uit 60% herbruikbare grondstoffen en hoort daar niet thuis. Zoals vooral groente-, fruit- en tuinafval (GFT), maar ook papier en glas. Met diftar stimuleren we inwoners om hun afval beter te scheiden en restafval te verminderen. Daarnaast is het natuurlijk ook goed om zo min mogelijk plastic te kopen en te zorgen dat u verpakkingen goed klein maakt voor u het in de container gooit.

Is diftar niet veel duurder voor inwoners?

Restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Met diftar willen we ervoor zorgen dat de kosten van afvalverwerking niet verder oplopen voor onze inwoners. Inwoners hebben met diftar invloed op de hoogte van hun afvalstoffenrekening.

Is een extra container voor PMD niet goedkoper voor inwoners?

Nee. De kosten om PMD gescheiden in te zamelen zijn hoger dan het door de afvalverwerker te laten doen. Er is dan namelijk een extra container voor ieder huishouden nodig én de inzamelwagens moeten vaker rijden. Bij het vaststellen van de tarieven wordt er natuurlijk rekening mee gehouden dat het PMD bij het restafval zit. Met diftar wordt het vastrecht lager en betaalt u voor iedere keer dat u restafval aanbiedt.

Diftar vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 voert de gemeente diftar in: Goed voor het milieu en uw portemonnee. U betaalt niet langer één vast bedrag voor uw afvalkosten. De afvalstoffenheffing bestaat vanaf dat moment uit twee delen, namelijk een vast en een variabel deel. De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Voor grondstoffen zoals gft, papier en textiel betaalt u geen variabele kosten. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval dus afval scheiden loont!

Meer informatie

De komende tijd geven we inwoners tips om afval zo goed mogelijk te scheiden en om afval zoveel mogelijk te voorkomen. Meer weten over diftar? Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over diftar.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment