res

OLDEBROEK -  De regio Noord-Veluwe wil een bijdrage leveren aan de overgang naar duurzame energie. Daarvoor werkt Oldebroek samen met andere gemeenten en allerlei andere partijen in onze regio aan een Regionale Energie Strategie (RES). Een plan voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit (zon en wind). Er is inmiddels een concept-RES, waarover de gemeente Oldebroek graag uw mening horen. Dat kunt u doen tijdens één van de inwonersavonden in  de zes dorpskernen of door een online enquête in te vullen. 

Online de concept-RES bekijken en uw mening geven

Op energienoordveluwe.nl staat een filmpje met uitleg over de concept-RES. Ook kunt u de concept-RES met drie varianten bekijken. Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. U kunt online ook aangeven wat u vindt, dat kan nog t/m oktober 2020. De meningen van inwoners worden verwerkt in het plan dat uiteindelijk ter goedkeuring naar het Rijk gaat.

Inwonersavond in iedere dorpskern

Eind oktober en begin november organiseert de gemeente inwonerbijeenkomsten. U bent van harte welkom om uw mening over de concept-RES te geven. Er wordt dan ook specifiek gekeken naar wat de ideeën voor uw dorp betekenen en horen graag hoe u hier over denkt.

  • Wezep, De Brinkhof, maandag 26 oktober
  • Oosterwolde, De Heerdt, maandag 2 november
  • Noordeinde, Noorderhuukien, dinsdag 3 november
  • Hattemerbroek, De Bouwakker, maandag 9 november
  • Oldebroek, De Zwikmeule, dinsdag 10 november
  • ’t Loo, ’t Grinthuus, woensdag 11 november

De avonden zijn opgedeeld in drie tijdsblokken: 19.00 - 19.45 uur / 20.00 - 20.45 uur / 21.00 - 21.45 uur. Per tijdsblok is ruimte voor maximaal 9 personen om zo de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen. Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan via het online aanmeldformulier op www.oldebroek.nl/RES. U kunt uw eerste en tweede keuze voor een tijdstip in uw dorpskern aangeven. Bij voorkeur één persoon per huishouden. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Hoe verder?

Met onder andere de reacties uit de Noord-Veluwse samenleving én de bestuurlijk reacties volgt de definitieve energiestrategie. Deze moet op 1 juli 2021 klaar zijn om voor te leggen aan de Rijksoverheid. Net als de 29 andere regio’s die een voorstel voor grootschalige energie-opwekking moeten doen.

Wie werken er mee aan de RES?

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW hebben met ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen uit de Noord-Veluwe gewerkt aan dit conceptplan. 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment