gemeente

OLDEBROEK - Op 22 september heeft het college van de gemeente Oldebroek de nieuwe beheerplannen voor de openbare ruimte voor de komende 5 jaar vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente Oldebroek de openbare ruimte beheert en onderhoudt. Het gaat dan om alles wat er in de openbare ruimte groeit en staat: de bomen en planten maar ook de wegen, lantaarnpalen en stoplichten zijn hierin bijvoorbeeld opgenomen.

 De komende vijf jaar zet de gemeente Oldebroek in op meer aandacht voor de natuur, ecologie, het klimaat en duurzaamheid. Wethouder Bob Bergkamp: “Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen en onze huidige bestuursovereenkomst. Daarnaast gaan we als gemeente meer integraal werken met omliggende gemeenten en het Waterschap Vallei en Veluwe. Door samen te werken kunnen we efficiënter en kostenbesparend werken. We houden aandacht voor een goede samenwerking met de omgeving: ook in de komende jaren werken we graag samen met de buurt.”

 Bomenvisie en Soortenatlas
Er zijn twee thema’s opgenomen in de nieuwe plannen. De Oldebroekse bomenvisie en de Oldebroekse Soortenatlas. Dit betekent dat we voor onze landschappen gidssoorten aan hebben gewezen: de aanwezigheid van deze dieren geven aan hoe goed het de natuur en biodiversiteit gaat. Beide plannen zijn straks terug te vinden op de website van de gemeente Oldebroek.

 

Riolering
Ook het ook het beheerplan voor de riolering en het water is opnieuw vastgesteld. De rioolheffing gaat jaarlijks met 1% omhoog, van €148,80 in 2020 naar €150,29 in 2021.Dit is een kleine stijging en minimaal ten opzichte van omliggende gemeenten. De stijging is nodig om klimaatmaatregelen uit te voeren en te dekken. Naast een goed werkend riool is het ook belangrijk dat we bijvoorbeeld bovenmatig overlast van regenwater voorkomen. Daarnaast kunnen praktische en noodzakelijke voorzieningen zoals wadi’s bijdragen aan een groene leefomgeving en een goede opvang en afvoer van (regen)water.

Financiën
Het beheren en onderhouden van de hele openbare ruimte kost per jaar zo’n 10 miljoen euro. Omdat ook de kosten voor dit werk omhoog gaan, stijgen de kosten voor de openbare ruimte de komende jaren met bijna €120.000,- per jaar. Dit is nodig om het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op het bestaande niveau te houden. Op 5 november aanstaande besluit de gemeenteraad over het beheersplan en de bijbehorende financiering.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment