afval

OLDEBROEK - Vanaf 1 januari 2021 voeren we diftar in. Met diftar betaalt u niet langer één vast bedrag voor uw afvalkosten. U heeft zelf invloed op de afvalstoffenrekening die u betaalt. Bij de invoering van diftar houden we rekening met minima en inwoners met een medische indicatie. Maar, net als van alle andere inwoners wordt verwacht dat ook zij grondstoffen goed gescheiden aanbieden en daarmee kunnen ook zij de kosten beïnvloeden.

Afvalrekening in twee delen

De rekening bestaat vanaf 2021 uit een lager vast bedrag (vastrecht) én uit een bedrag voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt (container aan straat of afvalzak in de restafval verzamelcontainer). Voor grondstoffen zoals gft, papier en textiel betaal je geen variabele kosten. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval, dus afval scheiden loont! Zowel voor uw eigen portemonnee als voor het milieu.

Minima

Minima (inwoners met een inkomen rond het wettelijke sociaal minimum) kunnen kwijtschelding van het vastrecht én van een aantal aanbiedingen restafval aanvragen. Voor meerpersoonshuishoudens is dat maximaal 20 aanbiedingen, voor eenpersoonshuishoudens maximaal 12 aanbiedingen. De gemeente kiest voor een maximaal aantal aanbiedingen om ook minima te motiveren om hun restafval en grondstoffen zoals glas, oud papier, groente-, fruit- en tuinafval goed gescheiden aan te bieden. Dit komt overeen met het huidige kwijtscheldingsbeleid, de voorwaarden om in aanmerking te komen veranderen niet.

Medische indicatie

Inwoners met een medische indicatie (zoals incontinentie) kunnen een medische afvalcontainer aanvragen. Zij kunnen de container kosteloos gebruiken (geen vastrecht en geen kosten per aanbieding). Om hygiënische redenen kunnen inwoners de container elke twee weken aanbieden. De container ziet er hetzelfde uit als de restafvalcontainer en wordt ook op hetzelfde moment geleegd. Buren kunnen niet zien dat inwoners een medische container gebruiken. Deze container is natuurlijk alleen voor medisch afval.

Meer informatie

Op deze pagina over diftar kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment