gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in de vergadering van 24 september 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Kleine Woldweg 10 (Oosterwolde).

De gemeenteraad heeft besloten het bestemmingsplan voor de Kleine Woldweg 10 niet vast te stellen omdat het onvoldoende past binnen het bestaande ruimtelijk beleid voor het buitengebied. De fracties van ChristenUnie, ABO en CDA stemden tegen het voorstel (11 stemmen), de fracties van SGP, PvdA/Burgerpartij Oldebroek en VVD stemden voor (6 stemmen).

 • Scenario voor exploitatie zwembad de Veldkamp.

De gemeenteraad heeft ten opzichte van het voorstel van het college van B&W unaniem gewijzigd besloten, om nu nog niet voor een scenario te kiezen maar eerst meer informatie van het college van B&W af te wachten over mogelijke exploitatie van het zwembad, met name in de vorm van een stichting. De raad ging overigens unaniem akkoord met tijdelijke verlenging van de exploitatie door Sportfondsen.

 • Budget voor projectplan huisvesting arbeidsmigranten.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten om een budget van € 35.500,- in te zetten voor een onderzoek naar de huisvestingsvraag en mogelijke oplossingsrichtingen voor voldoende en juiste woonruimte voor buitenlandse werknemers.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking genomen volgens de voorstellen. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.

 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Ottenweg 61 en 63 (Oldebroek).
 • Vaststellen bestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78-94.
 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor veldschuur Gelderse Sluis ongenummerd Noordeinde.
 • Vaststellen verordening Stimuleringslening gemeente Oldebroek 2020.
 • Kennisname van het rekenkamerrapport over het Regionaal Account Jeugd.
 • Voortzetting subsidiëring Stichting Voedselbank Elburg/Oldebroek en Stichting Leergeld Noord Veluwe.
 • Wijzigen Nadere Regel Subsidiëring leerling-zorggelden.
 • Beschikbaar stellen € 560.000,- voor asbestsanering voormalig schoolgebouw De Bron (Wezep).
 • Beschikbaar stellen budget tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer (Oosterwolde).

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden of de vergadering terugkijken? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 24 september 2020. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment