raadszaal1

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen alleen voor de commissieleden in de raadszaal plaats. De vergaderingen zijn openbaar te volgen via internet en Loco TV, of beperkt op afspraak in het gemeentehuis na reservering (bij de griffier, zie contactgegevens hieronder).

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Financiën en Bedrijfsvoering, dinsdag 13 oktober 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Programmabegroting gemeente 2021-2024.
 • Begroting i-Dienst H2O 2021-2024.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 14 oktober 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 2.
 • Principeverzoek woningbouw de Bulten 10 (Wezep).
 • Woningbouw en plan verhuizing WHC en WTC Wezep.
 • Programmabegroting gemeente 2021-2024.
 • Vaststelling doelgroepenbeleid bij invoering diftar.
 • Vaststelling Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en Beleids- en Beheerplan Water en Riolering (BBWR) 2020-2025.
 • Vaststelling Lokale transitievisie warmte gemeente Oldebroek.
 • Exploitatievariant zonnepark Heidehoek (Wezep).

Samenleving en Bestuur, donderdag 15 oktober 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Kaders en budgetten Oldebroek voor Mekaar.
 • Programmabegroting gemeente 2021-2024.
 • Rapportage Sociaal Domein 2e kwartaal 2020.
 • Gesprek over reikwijdte ‘goed is goed genoeg’ in het sociaal domein.

Zonder bespreking:

 • Vaststelling Nadere regel subsidie 2021.
 • Geen zienswijze indienen op concept regionaal risicoprofiel 2021-2024 en het concept regionaal beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
 • Verlenging beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van b&w voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Inzage documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 13, 14 en 15 oktober kan dat via het beeldscherm in de agenda van de betreffende vergadering: www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Om 19.30 uur kunt u de uitzending voor u zelf starten.
Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissievergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’).
De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u vóór dinsdag 13 oktober contact opnemen met de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of via mail htabak@oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment