gemeente oldebroek

De gemeente Oldebroek heeft een ervaringsonderzoek uitgevoerd onder inwoners die in 2019 voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben aangevraagd. De resultaten van het onderzoek laten een positief beeld zien van de dienstverlening en de ondersteuning uit de Wmo.

Een ruime meerderheid is tevreden over het contact met de gemeente: 84% wist waar hij/zij moest zijn, 89% voelde zich serieus genomen en 77% werd snel geholpen. Ook zijn de meeste mensen tevreden over de zorg en ondersteuning die zij hebben ontvangen: dit varieert van 92 tot 98%, afhankelijk van de vorm van de ondersteuning. Het merendeel geeft aan effect te zien: door de ondersteuning kan 80% beter de dingen doen die hij/zij wil, kan 84% zichzelf beter redden en ervaart 80% een betere kwaliteit van leven.

Wethouder Liesbeth Vos – Van de Weg: “We zijn blij dat we met het de voorzieningen vanuit de Wmo zoveel mensen een steun in de rug kunnen bieden. Tegelijkertijd moeten we ook kritisch blijven op de toekenningen. We willen namelijk graag noodzakelijke hulp betaalbaar houden in de gemeente.”

Aandachtspunten

Uit het onderzoek komen ook aandachtspunten naar voren. Een voorbeeld hiervan is het lage aandeel oplossingen uit het eigen netwerk (14%) ten opzichte van het aandeel oplossingen in de vorm van professionele ondersteuning (73%). Want het inzetten van eigen kracht en het sociale netwerk is voorliggend aan het inzetten van een voorziening. Zaken als het abonnementstarief en het gevoel van recht te hebben op WMO-voorzieningen kunnen hierbij een rol spelen. Ook is het opvallend dat één vijfde van de cliënten niet alle zorg afneemt die zij toegewezen hebben gekregen. De voornaamste reden die hiervoor gegeven wordt, is dat zij minder hulp nodig hebben. Dit zijn belangrijke punten voor de gemeente om verder te onderzoeken en te kijken waar verbetering mogelijk is.

Onderzoeksrapport

Het rapport met de resultaten van het onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad van Oldebroek. Het volledige rapport is in te zien op www.oldebroek.nl/nieuws.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment