geld

OLDEBROEK - Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2021, kom dan in actie! U kunt dit aanvragen via www.oldebroek.nl/subsidie. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 augustus 2020 doet.

Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. U ontvangt dan geen subsidie.

Vastellen subsidie 2021

Heeft u in 2020 subsidie van de gemeente gekregen? In de beschikkingsbrief staat of deze subsidie direct is vastgesteld of dat u een verantwoording (met een vaststellingsverzoek) moet indienen. Als u een verantwoording moet indienen vindt u in de beschikkingsbrief de voorwaarden waaraan u moet voldoen. De financiële verantwoording moet u vóór 1 augustus 2020 bij de gemeente indienen.

De financiële verantwoording wordt vervolgens gecontroleerd. Als alles klopt ontvangt u een vaststellingsbrief. Hierin wordt aangegeven dat de betreffende subsidie 2021 definitief is vastgesteld. Als de gemeente de financiële verantwoording niet voor 1 augustus 2020 heeft ontvangen, dan wordtj de subsidie vastgesteld op basis van de bij de gemente bekende gegevens. Dit kan betekenen dat de subsidie lager uitvalt dan u verwacht. In dat geval is het mogelijk dat de gemeente een bepaald bedrag bij u terugvordert.

Op deze website vindt u de actuele subsidieregeling, de nadere regels en de formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. Dit kan zowel digitaal met uw DigiD als schriftelijk.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment