gemeente

OLDEBROEK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van € 386.000. Voor 2019 was een nadelig resultaat begroot van Є 532.000. Dit is € 146.000 minder nadelig dan oorspronkelijk begroot.

“Dat we een negatief resultaat geraamd hadden, is voor Oldebroekse begrippen opmerkelijk. De afgelopen jaren hebben we de jaarrekening met een positief resultaat kunnen afsluiten. We hebben als gemeente de broekriem aangetrokken en budgetten zijn naar beneden bijgesteld. We blijven hier in 2020 op bijsturen en een pas op de plaats maken daar waar dat kan.”, zegt burgemeester Tanja Haseloop-Amsing, waarnemer voor de portefeuille financiën.

Tegenvallers
Oldebroek heeft afgelopen jaar meer geld uit gegeven aan meerdere onderwerpen. In de afgelopen jaren is, net als in heel veel gemeenten, ook de gemeente Oldebroek geconfronteerd met stijgende zorgkosten voor jeugdzorg en WMO. In november gaf de gemeente een winstwaarschuwing aan de raad omtrent Jeugdzorg. De stijgende zorgkosten hebben een flinke impact op de financiën van gemeente Oldebroek.

Coronavirus
Tijdens het tot stand komen van deze jaarrekening is ook de gemeente Oldebroek opgeschrikt met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Dit heeft veel impact op direct betrokkenen met betrekking tot gezondheid en heeft ook grote financiële impact op huishoudens, bedrijven en verenigingen. De financiële gevolgen kunnen ook voor de gemeente aanzienlijk zijn. De gemeente houdt hierop nadrukkelijk een vinger aan de pols in 2020.

Successen
Ondanks de tegenvallende cijfers zijn er in 2019 veel successen behaald in de gemeente Oldebroek. De digitale dienstverlening blijft groeien. Gemeente Oldebroek ontving in 2019 20 % meer digitale aanvragen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook krijgt de regionale samenwerking meer vorm. Zo is er onderzoek gestart naar een ICT samenwerking met Hattem, Heerde, Elburg en Nunspeet. Ook zijn de gemeenten in de Kop van de Veluwe zijn aangesloten bij de Regio Zwolle. Gezamenlijk werken ze aan een plan van aanpak waarin we vastleggen wat de regio bindt, zowel richting Regio Zwolle als richting provincie Gelderland. Provincie Gelderland is bij het plan van aanpak betrokken.

Op het gebied van duurzaamheid zet de gemeente Oldebroek stappen. Zo kunnen er na de uitspraak van de Raad van State windmolens geplaatst worden in Hattemerbroek. En is in 2019 begonnen met de vervanging van een kwart (1.200) van de armaturen van de openbare verlichting door duurzame LED-verlichting. 

Er komt een nieuwe brandweerkazerne in Oldebroek. Het mantelzorgcompliment is een groot succes.
In 2019 is de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis en omgeving (afkoppelen van regenwater) afgerond, na bijna 17 maanden van uitvoering. In september is het nieuwe gebouw in gebruik genomen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment