gemeente

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Vanwege de situatie met het coronavirus vinden deze vergaderingen digitaal plaats en dus niet in de raadszaal. De vergaderingen zijn alleen openbaar te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijk en luister mee’ kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 13 mei 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Vaststelling speelbeleids- en beheerplan.
 • Informatie over procedure ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Kleine Woldweg 10 (Oosterwolde).
 • Vaststelling Meerjaren Programma Grondbedrijf 2020.

Zonder bespreking:

 • Vaststelling begrotingswijziging uitgekeerde subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 301 (Oldebroek).
 • Zienswijzemogelijkheid jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020 nr. 2, voorlopige begroting 2021 en (meer)jarenbegroting 2022-2024 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).

Samenleving en Bestuur, donderdag 14 mei 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: Regio- en beleidsplan 2020-2023 en Lokale ambities doorontwikkeling, 2020-2023.
 • Oprichting Bewonerscoöperatie De Akkers (Wezep).
 • Eindverantwoording renovatie en verduurzaming gemeentehuis.
 • Kadernota 2021-2024 i-Dienst.
 • Overheveling uitgaven 2019 naar 2020.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda geplaatst.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

De commissievergaderingen kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op 13 mei en 14 mei vindt u op www.oldebroek.nl/nieuws het item ‘live meekijken commissievergadering’. U komt dan in het scherm van de uitzending en vanaf 19.30 uur de uitzending voor u zelf starten.

Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissievergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’).
De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan vanwege de bijzondere omstandigheden alleen digitaal. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de griffier.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00 of mail naar htabak@oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment