gemeentehuisoldebroek

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 23 april 2020 verschillende besluiten genomen.

  • Benoeming en beëdiging raadscommissielid (niet zijnde raadslid).

De heer W.H.A.M. Vonk is benoemd en beëdigd als raadscommissielid (niet zijnde raadslid) voor de raadsfractie van Algemeen Belang Oldebroek (ABO).

  • Wijziging samenstelling raadscommissies.

In verband met het vertrek van de heer R. van Pieterson als raadscommissielid voor ABO en de benoeming van de heer W.H.A.M. Vonk is de bemensing van de vaste raadscommissies gewijzigd. De heer Vonk gaat deel uitmaken van de raadscommissie Samenleving & Bestuur.

  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Zwarteweg 42.

De gemeenteraad heeft zonder stemming het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan voor het perceel Zwarteweg 42 in Oosterwolde aangenomen. Met dit plan wordt de bedrijfsbestemming vergroot en het bestemmingsvlak van de bedrijfsbestemming uitgebreid.

  • Beschikbaarstelling € 75.000 voor aankoop van ‘het Oldebroeker Bos’.

De gemeenteraad heeft zonder stemming het voorstel aangenomen tot beschikbaarstelling van € 75.000,- voor aankoop van ‘het Oldebroeker Bos’ nabij de kern Oldebroek van Staatsbosbeheer. Door aankoop kan het gebruik in stand worden gehouden en draagt het bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Oldebroek.

  • Wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV; weren van verboden motorclubs).

De gemeenteraad heeft zonder stemming het voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) aangenomen. Hierdoor krijgt de burgemeester bevoegdheden om handhavend op te treden tegen zogenoemde Outlaw Motor Gangs (OMG’s), omdat de activiteiten van deze motorclubs in strijd zijn met de openbare orde.

  • Vaststelling verordening Jeugdhulp Oldebroek 2020 (Persoonsgebonden budget jeugd; PGB).

De gemeenteraad heeft het voorstel tot wijziging van de verordening Jeugdhulp Oldebroek 2020 aangenomen met 17 stemmen voor en 1 stem tegen. Met dit besluit wordt voor het PGB-tarief aangesloten bij het jeugdbeleid en wordt het tarief van een PGB voor informele zorg gewijzigd naar het wettelijk minimumloon. Voor het voorstel stemden ChristenUnie, SGP, ABO, CDA en VVD; tegen stemde PvdA/Burgerpartij Oldebroek.

  • Vaststelling eerste wijziging Legesverordening 2020 (eenvoudiger aanvragen omgevingsvergunning).

De gemeenteraad heeft zonder stemming het voorstel aangenomen tot wijziging van de Legesverordening 2020 voor de proef om voor kleinere bouwactiviteiten eenvoudiger een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen.

  • Bekrachtiging geheimhouding Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) 2020.

De gemeenteraad heeft zonder stemming het voorstel aangenomen om de opgelegde geheimhouding op het Meerjaren Programma Grondbedrijf 2020 te bekrachtigen met het oog op de economische en financiële belangen van de gemeente.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 23 april 2020. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment