bedrijvenpark h2o logo minimal

OLDEBROEK - Nabij het knooppunt Hattemerbroek op de A28 ligt bedrijvenpark H2O. Dit bedrijvenpark heeft een goede, rechtstreekse ontsluiting op de A28 nodig om verder te kunnen ontwikkelen. De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde exploiteren bedrijvenpark H2O via Ontwikkelingsmaatschappij Hattermerbroek B.V.. Daarom werken deze gemeenten, Rijkswaterstaat, Ontwikkelingsmaatschappij Hattermerbroek B.V. en provincie Gelderland samen aan het aanleggen van een nieuwe aansluiting op de A28.

Het ontwerp

Verwacht wordt dat het ontwerp voor de nieuwe aansluiting en de aanpassingen aan het onderliggend wegennet aan het begin van het tweede kwartaal van 2020 klaar is.  De gemeenten maken een landschapsplan dat rekening houdt met het open karakter van het landgoed en nemen hierin ook een visie op gericht op de bestaande entree van Wezep bij de Zuiderzeestraatweg en de nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein H2O en Wezep. Het definitieve ontwerp en het landschapsplan wordt aan geïnteresseerden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Zodra men weet waar en wanneer deze inloopbijeenkomst georganiseerd wordt informeren wij u daarover op www.gelderland.nl/H2O-Wezep en via de huis-aan-huis krant. 

Planning

Op dit moment is men bezig met het maken van een definitief ontwerp. De verwachting is dat dit ontwerp in het tweede kwartaal van 2020 klaar is Dat is helaas wat  ¾ jaar later dan gepland. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State moet eerst opnieuw berekend worden hoeveel extra stikstof er in de lucht komt tijdens de bouw en de gebruiksfase van de nieuwe weg. De komende maanden worden gebruikt om deze nieuwe berekeningen te maken. Daarnaast moet er nog een keuze worden gemaakt over de uitvoering van het nieuwe viaduct en moet het wegontwerp nog op een aantal punten worden verfijnd. Als het nodig is vragen de gemeenten in deze tijd ook een natuurvergunning aan. In de tussentijd is de gemeente Oldebroek nog bezig met de laatste grondaankopen en wordt gestart met het opstellen van het contract voor de uitvoering. Als alle benodigde vergunningen onherroepelijk zijn en de noodzakelijke gronden zijn aangekocht, starten ze met de aanbesteding van het werk. Verwacht wordt alle werkzaamhedende realisatie van de nieuwe aansluiting  uiterlijk af te ronden eind 2021/begin 2022. 

Waarom een nieuwe aansluiting? 

Bij de bestaande aansluiting Wezep op de A28 zijn afwikkelings- en leefbaarheidsknelpunten. In de toekomst nemen deze knelpunten toe door meer (vracht)verkeer op de toegangswegen. Daarom wordt  een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Voskuilerdijk gemaakt. Tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308) komt een verbindingsweg (parallel aan de A28). De rotonde Rondweg – Duurzaamheidsstraat gaat men aanpassen en de bestaande aansluiting Wezep op de A28 wordt opgeheven.
 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment