geld

OLDEBROEK - Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2021, kom dan in actie! U kunt dit aanvragen via www.oldebroek.nl/subsidie. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 juni 2020 doet.Op de website vindt u de actuele subsidieregeling, de nadere regels en de formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. Dit kan zowel digitaal met uw DigiD als schriftelijk. Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. U ontvangt dan geen subsidie.

Vastellen subsidie 2021

Heeft u in 2020 subsidie van de gemeente gekregen? In de beschikkingsbrief staat of deze subsidie direct is vastgesteld of dat u een verantwoording (met een vaststellingsverzoek) moet indienen. Als u een verantwoording moet indienen vindt u in de beschikkingsbrief de voorwaarden waaraan u moet voldoen. De financiële verantwoording moet u vóór 1 juni 2020 bij ons indienen.
De financiële verantwoording gaat de gemeente vervolgens controleren. Als alles klopt ontvangt u dan de zogenaamde vaststellingsbrief. Hierin wordt aangegeven aan dat de betreffende subsidie 2021 definitief is vastgesteld.

Als de gemeente de financiële verantwoording niet voor 1 juni 2020 hebben ontvangen, dan wordt de subsidie vastgesteld op basis van de bij de gemeente bekende gegevens. Dit kan betekenen dat de subsidie lager uitvalt dan u verwacht. In dat geval is het mogelijk dat de gemeente een bepaald bedrag bij u terugvordert.

U kunt subsidie in 2021 aanvragen via www.oldebroek.nl/subsidie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment