gemeentehuis oldebroek

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 5 maart 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek.

De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek vastgesteld. Het doel daarvan is de huisvesting van arbeidsmigranten op voormalige camping de Heidehoek in Wezep legaal mogelijk te maken. Het besluit is genomen met 17 stemmen voor (de fracties van ChristenUnie, SGP, ABO, CDA en VVD), en 1 stem tegen (PvdA/Burgerpartij Oldebroek).

  • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg.

De gemeenteraad heeft voor de realisatie van een zonnepark op een deel van het campingterrein de Heidehoek in Wezep het bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoek vastgesteld. Het besluit is genomen met 17 stemmen voor (de fracties van ChristenUnie, SGP, ABO, CDA en PvdA/Burgerpartij Oldebroek), en 1 stem tegen (VVD).

  • Huisvesting basisschool De Regenboog.

De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld van € 1,2 miljoen voor nieuwbouw van basisschool de Regenboog op de locatie van de voormalige LHNO-gebouwen in Oldebroek. Het besluit is unaniem genomen.

  • Extra financiële middelen voor sport en cultuur.

De raad heeft besloten om structureel jaarlijks € 38.000,- beschikbaar te stellen als extra financiële middelen voor sport en muziekonderwijs. Dit bedrag is verdeeld in € 15.000,- voor sportverenigingen, en € 15.000,- voor muziekonderwijs plus een extra bedrag van € 8.000,- voor muziekverenigingen (samen voor het programma Meer muziek in de klas). Het besluit is genomen met 17 stemmen voor (de fracties van ChristenUnie, SGP, ABO, CDA en PvdA/Burgerpartij Oldebroek), en 1 stem tegen (VVD).

  • Rapport verkenners Kop van de Veluwe: duiding van het advies.

De fracties in de gemeenteraad van Oldebroek hebben hun mening gegeven over het rapport en advies ‘Samen voor de Kop van de Veluwe, een pleidooi voor actie!’. Het rapport is het resultaat van een onderzoek van de provincie Gelderland naar de samenwerking van de gemeenten op de Noord-Veluwe met het oog op diverse grote maatschappelijke opgaven die er liggen voor deze gemeenten. Centraal in het advies staan: versterk de samenwerking op gemeentelijke bedrijfsvoering, en versterk de samenwerking van de Noord-Veluwe met de regio Zwolle.

  • Burgerinitiatief “Durf te kiezen” (voorstel voor gesprekken over bestuurlijke samenwerking of fusie).

De gemeenteraad heeft het voorstel van een groep inwoners om in gesprek te gaan met de inwoners over bestuurlijke samenwerking of fusie van gemeenten op de Noord-Veluwe, unaniem verworpen gelet op de uitkomst van het provinciale onderzoek ‘Samen voor de Kop van de Veluwe, een pleidooi voor actie!’.

  • Initiatiefvoorstel VVD officieel maken gemeentevlag.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten op het initiatiefvoorstel van de VVD-fractie om de huidige gemeentevlag vast te stellen als officiële vlag van de gemeente.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking en unaniem genomen volgens de voorstellen van het college. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.

  • Aanbesteding accountant boekjaren 2021-2024.
  • Herbenoeming voorzitter commissie bezwaarschriften.
  • Geen zienswijze indienen op Uitgangspuntennota 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 5 maart 2020. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment