gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de (extra) openbare commissievergadering 18 maart 2020 in het gemeentehuis bij te wonen.

Ter bespreking:

  •  Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe: meningsvorming over en naar aanleiding van de ‘Stand van zaken concept RES Noord-Veluwe - 25 februari 2020’.

Deze commissievergadering is voor de voorbereiding op de regionale radenbijeenkomst van 21 maart voor inbreng op de concept RES. Een RES is een plan, waarin gemeenten, provincie en waterschap regionale afspraken maken over duurzame energie- en warmtevoorziening. In een RES wordt het aanbod van, de vraag naar en de geplande infrastructuur voor warmte en duurzame elektriciteit in een regio vastgelegd. Verder dient de RES uitspraken te doen over locaties waar grootschalig duurzame elektriciteit kan worden opgewekt en hoe de hiervoor benodigde infrastructuur en opslagcapaciteit wordt georganiseerd. Afgelopen maanden is er door een groot aantal partijen gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe.
In de concept RES Noord-Veluwe, met drie varianten voor realisatie van de opgave, staan zoekgebieden opgenomen voor alternatieve duurzame energieopwekking.

Kijk en luister mee met de uitzending van de commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving van 18 maart 2020?

Deze commissievergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op 18 maart vindt u op de startpagina van www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live meekijken commissievergadering’. Klikt u daarop, dan komt u in het scherm van de uitzending en kunt u vanaf 19.30 uur de uitzending voor u zelf starten.

Het is ook mogelijk om later op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie daarvoor op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’).

De vergadering wordt tevens uitgezonden door Loco TV.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toegelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment