gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK - Donderdag 30 januari 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek in het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

Ter bespreking

 •  Beschikbaarstelling budget aanpak bestrijding eikenprocessierups.
  Vanwege de toenemende overlast van de eikenprocessierups (EPR) stelt het college van b&w aan de gemeenteraad voor om jaarlijks € 92.500,- beschikbaar te stellen voor de bestrijding door middel van opzuigen en spuiten met XenTari, in combinatie met ecologische maatregelen. Voor communicatie, volgen van het verloop en maatregelen voor de beheersing en biodiversiteit wordt eenmalig € 83.200,- gevraagd.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de B-lijst van hamerslagpunten):

 • Actualiseren rechtspositie griffie en vaststellen verordening werkgeverscommissie.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41 (Oosterwolde).
 • Vaststellen komgrenzen kernen Oldebroek.
 • Vaststellen Huisvestingsverordening 2020.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 (Oldebroek).
 • Wijzigen grondexploitatie C.33 Mariënrade (Wezep).
 • Vaststellen ontwerpbeleidskader ‘kleinschalige grond- en veldopstelling zonnepanelen voor eigen gebruik’.
 • Beschikbaar stellen krediet huisvestingsprogramma onderwijs 2020 (ten behoeve van de Looschool).

Inzien documentatie

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis.

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ het item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending en vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten.

Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment