CHRY

'T LOO - Aan de Looweg op ’t Loo Oldebroek is een motorvoertuig van het merk Chrysler, model Voyager, met Brits kenteken HN03 ZGT in de kleur grijs op de weg geplaatst in strijd met het bepaalde in artikel 4:3, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Oldebroek (Apv).

Op grond van dit artikel is het verboden om een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud is en in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op een openbare weg te parkeren ('voertuigwrak').

De eigenaar van bovengenoemd motorvoertuig kan niet worden achterhaald. De gemeente roept de eigenaar of houder van dit voertuig op om deze voor vrijdag 31 januari 2020 te verwijderen en verwijderd te laten. Als dit niet binnen deze termijn gebeurt, passen wij op grond van artikel 125 Gemeentewet en art. 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestuursdwang toe. Dit houdt in dat wij het voertuig verwijderen en gedurende maximaal 13 weken opslaan.

Binnen deze termijn kan de eigenaar van dit voertuig zich bij de gemeente Oldebroek melden en het voertuig, na betaling van de kosten die met het toepassen van bestuursdwang verband houden, meenemen. Na deze termijn wordt het voertuig verkocht, dan wel vernietigd.

Public notice: Announcement of car tow

On the Looweg in ‘t Loo Oldebroek, a grey car of the brand Chrysler, model Voyager, with British number plate HN03 ZGT has been parked on the road, in violation with article 4:3, sub 1 provided in the Algemene Plaatselijke Verordening (a local regulation law) of the municipality of Oldebroek. Based on this article it is prohibited to park a vehicle that is technically neglected and unfit to drive, on a public road.

The owner of the mentioned vehicle is untraceable. We call on the owner to remove and keep the vehicle removed before Friday the 31st of January, 2020. If the vehicle is not removed before this date, the vehicle will be removed under administrative coercion, meaning that the vehicle will be removed by the municipality and kept in a depot for a maximum of 13 weeks, based on article 125 of the Gemeentewet (municipal law) and article 5:21 of the Algemene wet bestuursrecht (general administrative law).

Within this period the owner can collect the vehicle at the municipality of Oldebroek after paying the costs made with the towing of the car and administrative process. If the owner does not collect the vehicle within the period of 13 weeks, the vehicle will be sold or destroyed.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment