gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  Het snelle internet 5G wordt vanaf 2020 over ons land uitgerold, te beginnen bij de grote steden. Het 5G netwerk volgt het huidige 4G op. Dit netwerk is noodzakelijk om de enorme toename aan datagebruik door bedrijven en consumenten aan te kunnen.

Veel inwoners en belangenorganisaties hebben hun zorgen geuit richting de gemeente. Deze zorgen gaan over eventuele gezondheidsrisico’s en er zijn ook steenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke vragen over de inpassing van nieuwe zendmasten.

Gezondheidsrisico’s

De gemeente gaat uit van de informatie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Gezondheidsraad (GR) en Gemeenschappelijke Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) aanleveren.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Gezondheidsraad (GR) verwachten op basis van de huidige kennis geen negatieve gezondheidseffecten door elektromagnetische velden van zendmasten, in ieder geval is het niet meer dan bij het huidige 4G netwerk.  Ook de GGD-Noord-Oost-Gelderland geeft aan dat er geen reden is om aan te nemen dat door 5G de straling zal toenemen.

Plaatsing van antennes

De gemeente heeft enige invloed op de plaatsing van de zendmasten. Het Rijk werkt nu aan een wijziging van de Telecommunicatiewet waarin de gemeenten gebouwen, straatmeubilair, verkeerslichten en lantarenpalen beschikbaar moeten stellen voor kleine antennes. Wanneer het Rijk een provider heeft aangewezen, kan de gemeente in overleg met de provider nog enige invloed uitoefenen op plaatsing van de masten.

Nieuw antennebeleid

Bij het opstellen van het nieuwe antennebeleid zal de gemeente de inwoners  betrekken en informeren door middel van het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Meer informatie over 5G

Op de website www.antennebureau.nl kunt u meer informatie vinden over:

  • 5G en antennes;
  • Locaties antennes in Nederland;
  • Resultaten meting straling antennes;
  • Voorlichting door het Antennebureau.
Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment