OLDEBROEK - Op donderdag 13 november 2014 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering begint om 16.00 uur. Om 18.00 uur volgt een pauze. Om 19.30 uur wordt de vergadering voortgezet.

De volgende onderwerpen komen tijdens de vergadering aan bod:

- Begroting voor 2015 (inclusief de daarin genoemde sporen voor nieuwe bezuinigingen)

- Najaarsnota

- Vaststellen subsidieplafonds voor 2015

- Kostendekkingsplan bij het Afvalwaterketenplan

- Belastingverordeningen voor 2015

Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken voor deze raadsvergadering. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek tijdens de openingstijden.

Uitzending raadsvergadering

De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u rechts op de startpagina van www.oldebroek.nl een knop ‘live beluisteren raadsvergadering’. Om 16.00 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een later moment de vergadering of een deel daarvan te beluisteren (zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment