weidevogelbesc

OLDEBROEK - Op donderdag 7 november overhandigde Jan Slagboom, coördinator van de Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust het jaarverslag 2019 van Weidevogelbescherming Randmeerkust over aan wethouder Bob Bergkamp.  “Bedankt! Aan alle 33 vrijwilligers die zich richten op het beschermen van nesten en kuikens in het akker- en weidegebied van Oldebroek, Elburg en Nunspeet. Zij doen dat in nauw overleg met de agrariërs en loonwerkers in dat gebied. En voor het opsporen van nesten en kuikens zet de werkgroep inmiddels de weidevogeldrone met succes in. Een mooie innovatie,” aldus wethouder Bob Bergkamp.

1.300 broedplekken van weidevogels

Dit jaar werden ruim 1.300 broedplekken gevonden, bijna 100 meer dan vorig jaar, mede door de weeromstandigheden. De nesten die de vrijwilligers opsporen en beschermen zijn van de kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp.

Weidevogels en duurzame energieopwekking

Weidevogels vormen een belangrijk onderdeel van de 'natuurlijke' uitstraling van ons buitengebied. In overleg met de werkgroep zoekt de gemeente/regio naar de plaatsen waar opwekking van grootschalige energie door zon of wind mogelijk is met de minste overlast voor broedende weidevolgels.

Liever geen loslopende honden

Wilt u zorgen dat uw hond niet losloopt in weilanden en zijn behoefte daar niet doet? De werkgroep vraagt hier aandacht voor omdat de ontlasting besmet kan zijn met de parasiet Neospora, een risico voor de gezondheid van koeien.

Meer informatie

Kom meer te weten over de Weidevogelbescherming Randmeerkust op www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment