gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 15, 16 en 17 oktober 2019 in het gemeentehuis bij te wonen. De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

Financiën en Bedrijfsvoering, dinsdag 15 oktober 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • •    Programmabegroting 2020-2023.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 16 oktober 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • •    Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen Heicom, Broekeroordsweg 3C (’t Loo).
  •    Beschikbaarstelling budget voor implementatie Omgevingswet.
  •    Programmabegroting 2020-2023.

Zonder bespreking:

 • •    Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A.
  •    Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3.

Samenleving en Bestuur, donderdag 17 oktober 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • •    Vaststelling Nadere regel subsidie 2020.
  •    Beschikbaarstelling € 595.000 voor huisvesting basisschool De Wereldweide (Wezep).
  •    Vaststelling financieel beleid voor- en vroegschoolse educatie.
  •    Rapportage Sociaal Domein 2e kwartaal 2019.
  •    Programmabegroting 2020-2023.

Zonder bespreking:

 • •    Aanpassing Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland en aansluiting bij werkgeversvereniging.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda geplaatst.

Inzage documenten

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toegelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment