OLDEBROEK - Op dinsdag 18 november is er een openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving. Op de agenda staat het Beleidsplan sociaal domein 2015–2018.

Inclusief bijbehorende plaatselijke regels (de verordeningen: burger­participatie; jeugdhulp; Participatiewet (de onderdelen: re-integratie, loonkostensubsidie en loonwaarde, tegenprestatie, maatregelen, individuele studietoeslag, indivi­duele inkomenstoeslag); en Wet maatschappelijke ondersteuning).

In de extra raadsvergadering op donderdag 27 november volgt de besluitvorming over deze onderwerpen. De commissie bereidt de besluitvorming voor.

Bekjik de agenda en bijbehorende stukken.

De stukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis in Olde­broek tijdens de openingsuren. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht toe­gelicht.

Locatie: Gemeentehuis Oldebroek. Aanvang 19.30 uur. Voor vragen over de commissie­vergade­ring en aanmelding voor gebruik van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffier, de heer J. Tabak (tel. 14-0525).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment