gemeente

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 25, 26 en 27 juni 2019 bij te wonen in het gemeentehuis van Oldebroek.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Financiën en Bedrijfsvoering, dinsdag 25 juni 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Toelichting accountant op controleverslag jaarrekening 2018.
 • Jaarverslag en jaarrekening 2018.
 • Eerste bestuursrapportage 2019.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 26 juni 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Vaststellen hersteld bestemmingsplan windmolenpark Hattemerbroek.
 • Plan Hart van Oosterwolde.
 • Aankoop campinggedeelte recreatiepark Heidehoek voor aanleg en exploitatie van een zonnepark.
 • Vaststellen verordening Toekomstig bestendig wonen Gelderland gemeente Oldebroek.
 • Jaarverslag en jaarrekening 2018.
 • Eerste bestuursrapportage 2019.

Zonder bespreking

 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 in Hattemerbroek.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B in Oldebroek.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Rustenburgsweg 59-61 en 102A in Olde­broek.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 in Ooster­wolde.
 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning vervangen woning door drie senioren­woningen, Zuiderzeestraatweg 179 in Oldebroek.

Samenleving en Bestuur, donderdag 27 juni 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften.
 • Uitbreiding Eben Haëzerschool (Oldebroek): aanvullend krediet uitbreiding en onttrekking perceelsgedeelte aan de openbaarheid.
 • Scenariokeuze integrale afweging sport en cultuur.
 • Jaarverslag en jaarrekening 2018.
 • Eerste bestuursrapportage 2019.

Zonder bespreking

 • Voorstel aanvraag vangnetuitkering (BUIG) 2018.
 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en instellen werkgeverscommissie.

De commissies hebben een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda geplaatst.

Kijk en luister mee

De commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L) kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de commissie­vergadering R&L vindt u op www.oldebroek.nl/nieuws het item ‘live meekijken commissievergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering, of een deel daarvan, te volgen. Kijk daarvoor op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen com­missie­vergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘overzichten’).

Inzien documenten

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissie­verga­deringen toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment