geld

OLDEBROEK - Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2020, kom dan in actie! Het is belangrijk dat u dit vóór 1 juni 2019 doet. Op de pagina Subsidie vindt u onze actuele subsidieregeling, de nadere regels en de formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. Dit kan zowel digitaal met uw DigiD als schriftelijk. Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat de gemeente Oldebroek uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. U ontvangt dan geen subsidie.

Vaststellen subsidie 2018

Heeft u in 2018 subsidie van de gemeente gekregen? In de beschikkingsbrief staat of deze subsidie direct is vastgesteld of dat u een verantwoording (met een vaststellingsverzoek) moet indienen. Als u een verantwoording moet indienen vindt u in de beschikkingsbrief de voorwaarden waaraan u moet voldoen. De financiële verantwoording moet u vóór 1 juni 2019 bij de gemeente indienen.

De financiële verantwoording gaan wij vervolgens controleren. Als alles klopt ontvangt u van ons de zogenaamde vaststellingsbrief. Hierin geven wij aan dat de betreffende subsidie 2018 definitief is vastgesteld.

Als de gemeente de financiële verantwoording niet voor 1 juni 2019 heeft ontvangen, dan wordt de subsidie vastgesteld op basis van de bij de gemeente bekende gegevens. Dit kan betekenen dat de subsidie lager uitvalt dan u verwacht. In dat geval is het mogelijk dat een bepaald bedrag bij u wordt teruggevorderd.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment