raadszaal1

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 14, 15 en 16 mei 2019 in het gemeentehuis bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Financiën en Bedrijfsvoering, dinsdag 14 mei 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Gesprek met dhr. G. Mellendijk, provincie Gelderland, over de begrotingspositie van de gemeente Oldebroek en over de toezichtsvorm van de provincie Gelderland.
 • Financieel meerjarenperspectief 2020-2023.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 15 mei 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Vaststelling gebiedsvisie Mariënrade in Wezep.
 • Toepassing coördinatieregeling voor twee projecten (zonnepark de Koemkolk en zonnepark de Heidehoek).
 • Vaststelling beleidsregel Plussenbeleid gemeente Oldebroek (in kader van duurzame ontwikkeling van niet-grondgebonden, intensieve veehouderij).
 • Vaststelling Meerjaren Programma Grondbedrijf 2020 (MPG) met bijbehorende financiële besluit­vorming; Informatie over Kwalitatief Woningbouw Programma 2019 (KWP).
 • Financieel meerjarenperspectief 2020-2023.
 • Zienswijzemogelijkheid op de jaarstukken 2018, de (meer)jarenbegroting 2020-2023 en 3 (meerjaren)begrotingswijzigingen 2019 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).

Zonder bespreking

Verlenging Huisvestingsverordening 2019 (tijdelijke versie).

Samenleving en Bestuur, donderdag 16 mei 2019, aanvang 19.45 uur

Ter bespreking

 • Beschikbaarstelling aanvullend krediet nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) Zuidwest in Wezep.
 • Concept-opdracht bestuurlijke verkenner ‘Kop van de Veluwe’.
 • Prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2020-2023.
 • Financieel meerjarenperspectief 2020-2023 (inclusief ontwikkelingen Sociaal domein).
 • Sociaal domein: Rapportage Sociaal domein 4e kwartaal 2018 en Afrekening Jeugdhulp periode 2015-2017.

Zonder bespreking

 • Voorstel verhogen basisbedrag subsidieregeling Oranjeverenigingen.
 • De commissies hebben een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking geplaatst.
 • Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving?
 • De commissievergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de commissie­vergadering vindt u op de startpagina van www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live meekijken commissievergadering’. Klikt u daarop, dan komt u direct in het scherm van de uitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om later op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie daarvoor op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissievergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissie­verga­deringen toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment