gemeente

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 18 april 2019 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Doorontwikkeling complex Erica Terpstrahal en verplaatsen korfbalvereniging Rood-Wit.
  De gemeenteraad heeft het voorstel om de Erica Terpstra (sport)hal te verbouwen, opnieuw in te richten en duurzaam te maken unaniem maar gewijzigd aangenomen. De wijziging door een amendement van alle raadsfracties betreft het laten vervallen van het op dit moment gasloos maken van de hal. Het benodigde krediet is hierdoor verlaagd naar € 320.000,-. Het genomen besluit is inclusief de verplaatsing van korfbalvereniging Rood-Wit naar de Erica Terpstra (sport)hal.
   
 • Beschikbaarstelling krediet actualisatie renovatie en verduurzaming gemeentehuis.
  De gemeenteraad heeft unaniem besloten om een aanvullend krediet van € 735.000,- beschikbaar te stellen voor diverse bijkomende kosten in verband met renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking en unaniem genomen overeenkomstig de voorstellen:

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A (Noordeinde)
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A (Wezep)
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 (Oldebroek)
 • Besluiten op bezwaar ontmanteling vrachtwagenparkeervoorziening Bloemstraat Oldebroek
 • Vaststellen stedenbouwkundig plan locatie Borst Hattemerbroek
 • Indienen zienswijze kadernota 2020-2023 i-Dienst
 • Wijzigen Legesverordening 2019
 • Wijzigen samenstelling vaste raadscommissies

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 18 april 2019. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment