raadszaal1

OLDEBROEK - Donderdag 18 april 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Ter bespreking
Doorontwikkeling complex Erica Terpstrahal en verplaatsen korfbalvereniging Rood-Wit.
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de Erica Terpstra (sport)hal te verbouwen, opnieuw in te richten en duurzaam te maken, en daarvoor een aanvullend krediet van circa € 500.000,- beschikbaar te stellen. Onderdeel van het voorstel is verder om korfbalvereniging Rood-Wit naar de Erica Terpstra (sport)hal te verplaatsen. Bij verhuizing van Rood-Wit komt locatie de Brink vrij. Het voorstel schetst drie scenario’s voor mogelijke herontwikkeling van de Brink.
Beschikbaarstelling krediet actualisatie renovatie en verduurzaming gemeentehuis.
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een aanvullend krediet van € 735.000,- beschikbaar te stellen voor diverse bijkomende kosten in verband met renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis.
Zonder bespreking
De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (B-lijst van hamerslagpunten):
Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A (Noordeinde).
Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A (Wezep).
Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 (Oldebroek).
Besluiten op bezwaar ontmanteling vrachtwagen­parkeer­voor­ziening Bloemstraat Oldebroek.
Vaststellen stedenbouwkundig plan locatie Borst Hattemerbroek.
Indienen zienswijze kadernota 2020-2023 i-Dienst.
Wijzigen Legesverordening 2019.
Wijzigen samenstelling vaste raadscommissies.

Bijbehorende documenten
U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Kijk en luister mee
De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?
Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment