geld

OLDEBROEK -  Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2020 van de gemeente Oldebroek, kom dan in actie! U kunt dit aanvragen via www.oldebroek.nl/subsidie. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 juni 2019 doet. Op de website vindt u de actuele subsidieregeling van de gemeente, de nadere regels en de formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. Dit kan zowel digitaal met uw DigiD als schriftelijk.

Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling kan nemen. U ontvangt dan geen subsidie.

Vastellen subsidie 2018

Heeft u in 2018 subsidie van de gemeente gekregen? In de beschikkingsbrief staat of deze subsidie direct is vastgesteld of dat u een verantwoording (met een vaststellingsverzoek) moet indienen. Als u een verantwoording moet indienen vindt u in de beschikkingsbrief de voorwaarden waaraan u moet voldoen. De financiële verantwoording moet u vóór 1 juni 2019  indienen.

De financiële verantwoording gaat de gemeente vervolgens controleren. Als alles klopt ontvangt u  de zogenaamde vaststellingsbrief. Hierin wordt aangegeven dat de betreffende subsidie 2018 definitief is vastgesteld.

Als de financiële verantwoording niet voor 1 juni 2019 is ontvangen, dan stelt de gemeente de subsidie vast op basis van de bij de gemeente bekende gegevens. Dit kan betekenen dat de subsidie lager uitvalt dan u verwacht. In dat geval is het mogelijk dat de gemeente een bepaald bedrag bij u terugvordert.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment