Brochure Profielschets nieuwe burgemeester 1

OLDEBROEK - Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Oldebroek (circa 23.000 inwoners) hebben zich 21 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Onder de kandidaten bevinden zich 1 (oud-/waarnemend) burgemeester, 11 (oud-)wethouders en 6 (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, Rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 21 tot 61 jaar. Er zijn 5 vrouwelijke kandidaten.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:
CDA: 4
ChristenUnie: 9
PvdA: 1
SGP: 4
VVD: 2
Overig: 1

Procedure

In de aankomende weken zal commissaris van de Koning, John Berends, gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Oldebroek. Samen stellen zij de selectie van de sollicitanten vast waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.
De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin juli 2019 in de gemeenteraad van Oldebroek worden vastgesteld. De beëdiging staat gepland voor eind september 2019.

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment