gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

U bent van harte welkom in het gemeentehuis om de openbare vergaderingen op 3 en 4 april 2019 bij te wonen.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 3 april 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Vaststellen stedenbouwkundig plan locatie Borst Hattemerbroek.
 • Procedure ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 59-61 en 102 A.

Zonder bespreking:

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A (Noordeinde).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A (Wezep).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 (Oldebroek).
 • Besluiten op bezwaar ontmanteling vrachtwagen­parkeer­voor­ziening Bloemstraat Oldebroek.

Financiën en Bedrijfsvoering, woensdag 3 april 2019, aanvang na afloop commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving

Ter bespreking:

 • Voorstel beschikbaarstelling krediet actualisatie renovatie en verduurzaming gemeentehuis.
 • Voorstel indienen zienswijze kadernota 2020-2023 i-Dienst.
 • Rapport interimcontrole accountant.

Zonder bespreking:

 • Wijziging Legesverordening 2019.

Samenleving en Bestuur, donderdag 4 april 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel doorontwikkeling complex Erica Terpstrahal en verplaatsen korfbalvereniging Rood-Wit.
 • Uitvoeringsagenda sociaal domein 2019.

De commissies hebben een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van b&w voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissie­verga­deringen toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment