gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 7 maart 2019 verschillende besluiten genomen.

Bij de vaststelling van de agenda

Van de agenda zijn afgevoerd:

  • Voorstel beschikbaarstelling € 50.000,- voor een lening aan CPO De Driehoek in Hattemerbroek. Er is geen behoefte gebleken aan deze lening.
  • Burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’ (voorstel voor gesprekken over bestuurlijke samenwerking of fusie). De behandeling wordt uitgesteld totdat het rapport van de provinciale verkenner bestuurskracht is uitgebracht.

Aan de agenda zijn toegevoegd:

  • Opnieuw nemen van het besluit om de onteigeningsprocedure in kader van de aansluiting van Wezep / bedrijvenpark H2O op de rijksweg A28 te starten. Dit besluit was op 28 februari te vroeg genomen omdat de termijn van biedingen nog liep tot 4 maart.
  • Verzoek van de ChristenUnie om een debat te voeren over de afsplitsing van raadslid mevrouw Klein Gansei van ABO en het vervolgens vormen van één fractie PvdA/Burgerpartij Oldebroek. Hierover is onder nieuw agendapunt 7 een debat gevoerd over de beweegredenen voor deze ontwikkeling.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking en unaniem genomen volgens de voorstellen:

  • Wijzigen van de samenstelling van de vaste raadscommissies op verzoek van ABO en PvdA/Burgerpartij Oldebroek.

Via de B-lijst van hamerslagpunten:

  • Geen zienswijze indienen op de Bestuursagenda GGD-Noord- en Oost-Gelderland 2019-2023 en de financiële uitgangspunten voor de Begroting 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland 2019-2023.
  • Instemmen met wijzigingen bestuurlijke structuur samenwerking openbaar onderwijs op de Veluwe.
  • Vaststellen van de Nota Grondbeleid 2019-2022 en nota grondprijsbeleid 2019-2020.
  • Opnieuw nemen van het besluit om de onteigeningsprocedure in kader van de aansluiting van Wezep / bedrijvenpark H2O op de rijksweg A28 te starten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 7 maart 2019. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00. Van deze vergadering is geen uitzending omdat door de renovatie van het gemeentehuis de vergadering in Kulturhus de Talter is gehouden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment