gemeente

OLDEBROEK - Donderdag 7 maart 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In verband met de renovatie van het gemeentehuis vindt deze vergadering plaats in Kulturhus De Talter, Stouwdamsweg 4 in Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen. Online meekijken is dit keer helaas niet mogelijk.

Ter bespreking

  • Voorstel beschikbaarstelling € 50.000,- voor een lening aan CPO De Driehoek in Hattemerbroek

Vereniging 'De Driehoek' ontwikkelt in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 11 woningen op de locatie De Driehoek in Hattemerbroek. Er zijn extra kosten voor de vereniging voor het bouw- en woonrijp maken in verband met het verleggen van de nutsvoorzieningen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor een krediet van maximaal € 50.000,- beschikbaar te stellen voor een geldlening aan ‘De Driehoek’ voor de financiering van de extra kosten.

  • Burgerinitiatief 'Durf te kiezen' (voorstel voor gesprekken over bestuurlijke samenwerking of fusie)

Het voorstel van een groep inwoners aan de gemeenteraad is om in gesprek te gaan met de inwoners over bestuurlijke samenwerking of fusie van gemeenten op de Noord-Veluwe en hen hierbij te blijven betrekken. Dit temeer omdat de provincie Gelderland binnenkort een zogenoemde verkenner stuurt om de samenwerking tussen en de bestuurskracht van de gemeenten op de Noord-Veluwe te onderzoeken.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan:

  • Voorstel wijziging samenstelling vaste raadscommissies

Via B-lijst van hamerslagpunten:

  • Besluiten om geen zienswijze in te dienen op de Bestuursagenda GGD-Noord- en Oost-Gelderland. 2019-2023 en de financiële uitgangspunten voor de Begroting 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland 2019-2023.
  • Instemmen met wijzigingen bestuurlijke structuur samenwerking openbaar onderwijs op de Veluwe.
  • Vaststellen Nota Grondbeleid 2019-2022 en nota grondprijsbeleid 2019-2020.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Geen uitzending van de vergadering

In verband met de renovatie van het gemeentehuis vindt de vergadering plaats in Kulturhus De Talter in Oldebroek. Hierdoor is een uitzending van de raadsvergadering niet mogelijk.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.
 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment