gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Donderdag 28 februari 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis om deze openbare vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Profielschets nieuwe burgemeester

Door het vertrek van de heer mr. A. Hoogendoorn is het ambt van burgemeester van Oldebroek vacant geworden. In overleg met de commissaris van de Koning is de gemeenteraad gestart met de voorbereiding van de invulling van deze vacature. Een eerste stap is het opstellen van een profielschets. Wat voor type burgemeester zoekt Oldebroek? Wat zijn de kenmerkende wensen en eisen? Een afvaardiging uit de raad waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd, heeft een profielschets geschreven. Naast inbreng van de fracties en het college van B&W zijn ook de inwoners bevraagd via een digitale consultatie en gesprekken tijdens de nieuwjaars­receptie. De rode draden uit de verschillende bijdragen zijn verwerkt in de schets. Het voorstel is om de profielschets vast te stellen na gesprek over en naar aanleiding van de schets in aanwezigheid van de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer drs. J.C.G.M. Berends.

  • Instelling vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester

Onderdeel van de procedure voor een nieuwe burgemeester is het instellen van een zogeheten vertrouwenscommissie. Deze commissie uit de gemeenteraad bereidt de aanbeveling voor van een nieuwe burgemeester van Oldebroek. Het voorstel is om een verordening op de vertrouwenscommissie vast te stellen en de leden van de commissie te benoemen. De verordening is bedoeld voor een zorgvuldig proces en kent procedure- en huishoudelijke afspraken voor een goed verloop van de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie.

  • Starten onteigeningsprocedure in het kader van de aansluiting Wezep / bedrijvenpark H2O op de A28.

De gemeenteraad heeft op 27 september 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28 vastgesteld. Dit plan maakt een nieuwe aansluiting voor Wezep en het bedrijvenpark op de rijksweg A28 mogelijk. Voor de nieuwe aansluiting met bijkomende werken moet de gemeente kunnen beschikken over gronden die in eigendom en gebruik zijn bij derden. In een aantal gevallen is het nog niet gelukt om hierover overeenstemming te bereiken. Om volgens planning de nieuwe aansluiting te kunnen aanleggen, is het voorstel om de onteigeningsprocedure te starten voor de resterende percelen.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren. De profielschets is na de raadsvergadering beschikbaar.

Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering te volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment