gemeente oldebroek

OLDEBROEK -  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 31 januari 2019 verschillende besluiten genomen.

De raad heeft:

  • door een unaniem aangenomen ordevoorstel besloten het voorstel beschikbaarstelling krediet vervolg huisvesting korfbalvereniging Rood-Wit niet te behandelen in deze vergadering, omdat de raad eerst nog meer informatie wil over de consequenties van het voorstel.
  • (Het voorstel was om korfbalvereniging Rood-Wit te verhuizen van de locatie ‘de Brink’ naar de Erica Terpstrahal in Wezep. In november 2017 heeft de gemeenteraad daarvoor krediet beschikbaar gesteld. Aanvullend stelde het college van B&W aan de gemeenteraad voor om € 425.000,- beschikbaar te stellen voor deze verplaatsing en € 430.000,- voor het duurzaam maken van de Erica Terpstrahal).
  • mevrouw Ö. Özasik benoemd en beëdigd als nieuw lid van de rekenkamercommissie.
  • het burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’ in ontvangst genomen, het ontvankelijk verklaard en besloten het te behandelen in de commissie Samenleving en Bestuur van 14 februari 2019. (Het burgerinitiatief stelt gesprekken voor tussen gemeente en samenleving over de bestuurlijke samenwerking of fusie van de gemeenten op de Noord Veluwe.)
  • de geheimhouding die is opgelegd op de informerende nota aanbesteding IKC Zuidwest Wezep, bekrachtigd.

Na bespreking

  • Voorstel klimaatbestendig centrumplan Wezep (Meidoornplein en omgeving).

De staat van het riool in het gebied rond het Meidoornplein in Wezep is slecht. Maatregelen zijn nodig. De gemeenteraad heeft unaniem op voorstel van het college van B&W besloten tot vernieuwing van het riool. Daarbij is besloten om tegelijkertijd maatregelen te nemen om het gebied klimaatbestendig in te richten, bijvoorbeeld door afkoppeling van regenwaterafvoer. Voor het geheel heeft de gemeenteraad een investering van € 8.053.000,- beschikbaar gesteld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 31 januari 2019. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment