gemeente oldebroek

OLDEBROEK - U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 13 en 14 februari 2019 bij te wonen.

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 13 februari 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

Beschikbaarstelling € 50.000,- voor een lening aan CPO De Driehoek in Hattemerbroek.

Bestemmingsplanprocedure en leges Zomerdijk 1.

Nota Grondbeleid 2019-2022 en nota grondprijsbeleid 2019-2020.

Zonder bespreking

Vaststelling procedure voor onteigening nieuwe aansluiting Wezep A28.

Samenleving en Bestuur, donderdag 14 februari 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

Burgerinitiatief 'Durf te kiezen' (voorstel voor gesprekken over bestuurlijke samenwerking of fusie).

Zonder bespreking

Bestuursagenda GGD-Noord- en Oost-Gelderland 2019-2023 en financiële uitgangspunten voor de Begroting 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland 2019-2023 (zienswijzeprocedure).

De commissies hebben een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissie­verga­deringen toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment