geld

OLDEBROEK -  Op 30 januari 2019 verstuurt de gemeente Oldebroek de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2019. Als u door een laag inkomen moeite hebt met betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing.

Voor percelen die niet of niet in hoofdzaak tot woning dienen, verleent de gemeente geen kwijtschelding. Ook is geen kwijtschelding mogelijk voor de afvalstoffenheffing voor extra afvalcontainers. Bij de beoordeling houdt de gemeente rekening met het inkomen, uitgaven, vermogen en bezittingen van de aanvrager. De gemeente houdt ook rekening met het inkomen van eventuele andere leden in het huishouden van de aanvrager.

Automatische kwijtschelding

Een verzoek om kwijtschelding hoeft u slechts één keer in te dienen. Als u kwijtschelding krijgt en aan de voorwaarden blijft voldoen, krijgt u het volgende jaar automatisch ook kwijtschelding. Wel moet u de gemeente dan toestemming geven dat zij uw gegevens mag opvragen bij de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Aanvraag particulieren

Particulieren kunnen kwijtschelding aanvragen door een formulier in te vullen. Dat formulier is te vinden op www.oldebroek.nl/laaginkomen of af te halen bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Via de website van de gemeente Oldebroek kunt u ook digitaal kwijtschelding aanvragen. Daarvoor hebt u DigiD nodig.

Aanvraag ondernemers

Ondernemers die een verzoek om kwijtschelding willen indienen, kunnen contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0525 63 82 00.

Tijdig aanvragen

Als u denkt voor kwijtschelding in aanmerking te komen van de aanslagen die in januari worden verstuurd, en u hebt vorig jaar geen kwijtschelding aangevraagd of gekregen, dan verzoeken wij u de kwijtschelding vóór 1 april 2019 aan te vragen. Het is belangrijk dat u bij het aanvraagformulier de gevraagde specificaties/kopieën meestuurt. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u uitstel van betaling voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, totdat de gemeente uitspraak op uw aanvraag doet.

Apart kwijtschelding aanvragen voor waterschapsbelasting

Kwijtschelding voor waterschapsbelasting moet u zelf bij het waterschap aanvragen. Informatie hierover kunt u vinden op www.gblt.nl/kwijtschelding.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment