20180623 125840

OLDEBROEK - Tot  21 februari 2019 kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de aangepaste milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. U kunt zich laten voorlichten op informatiebijeenkomsten en uw zienswijze indienen. Ook kunt u tot 31 januari 2019 reageren op de Verkenningsfase Luchtvaartnota (2020-2050).

Informatiebijeenkomsten ontwerpbesluit/MER

Het ministerie van IenW organiseert informatiebijeenkomsten over het ontwerpbesluit en de onderliggende MER. Dit gebeurt in de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel. Er zijn meerdere bijeenkomsten. Op de website www.platformparticipatie.nl vindt u een overzicht en kunt u zich aanmelden. In deze regio is er een bijeenkomst op 11 februari in Zwolle en op 14 februari in Apeldoorn. Op de genoemde website staat ook hoe u uw zienswijze kunt indienen en u vindt er achtergrondinformatie.

Reageren op de Verkenningsfase Luchtvaartnota (2020-2050)

Het ministerie van IenW werkt intussen ook aan een Luchtvaartnota 2020-2050 en de luchtruimherziening. Er zijn gesprekken met alle belanghebbenden gevoerd. De Tweede Kamer is ingelicht over de voortgang en resultaten van de eerste verkenningsfase. Deze resultaten staan in een verslag met de voorlopige opbrengsten van de gesprekken. U kunt tot 31 januari 2019 op dit verslag reageren via de website www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment