gemeente

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek, de educatieve instellingen in de gemeente (onderwijs, kinderopvang) en het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben een thuiszittersconvenant afgesloten. Hiermee spreken de partijen af dat ze alles in het werk stellen om te voorkomen dat leerplichtige kinderen niet naar school gaan.De oorzaak waarom sommige kinderen (tijdelijk) geen onderwijs volgen kan divers zijn. Bijvoorbeeld ziekte, geen passend onderwijs of een lastige thuissituatie. Wat ook de reden voor het verzuim is, ieder kind heeft recht op onderwijs. De gezamenlijke partijen moeten ervoor zorgen dat een kind toch naar school kan. Daarbij is de afspraak dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt; een kind mag niet langer dan twee weken thuiszitten zonder dat hier specifieke aandacht voor is. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Door deze samenwerking krijgt ieder kind in onze gemeente de kans om zich te (blijven) ontplooien en aan zijn toekomst te werken, wat de omstandigheden dan ook zijn. Een prachtige ontwikkeling.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Passend onderwijs bieden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente Oldebroek (leerplicht, beleid). Hoofdverantwoordelijk blijven de ouder(s) en het kind, mede daarom worden zij nauw betrokken bij het maken van het plan voor de terugkeer naar school. Dit kan gaan over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO of HBO.

Plan op maat

Voor elk thuiszittend kind wordt een plan op maat gemaakt. Een voorbeeld uit de praktijk: Een kind loopt vanwege allerlei persoonlijke ontwikkelproblemen vast in de klas. Het is nodig dat dit kind eerst op een veilige plek weer tot zichzelf komt. Daarom heeft de school samen met de ouders en het CJG afgesproken dat het kind wordt opgevangen op een zorgboerderij. Op die boerderij wordt ook lesgegeven door een bevoegde leerkracht. Langzaam vanuit die rustige plek wordt er gewerkt aan stabiliteit en rust in het hoofd om straks weer in een klas les te kunnen volgen. Op deze manier krijgt het kind toch les en loopt het geen achterstanden op. Om dit te organiseren zijn er duidelijke afspraken gemaakt tussen de ouders, het CJG, de school en de zorgboerderij. De school en de gemeente betalen gezamenlijk de extra kosten die op de zorgboerderij gemaakt worden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment