gemeente

Vergaderingen raadscommissies januari 2019 - gemeente Oldebroek

U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen in het gemeentehuis op woensdag 16 en donderdag 17 januari 2019 bij te wonen.

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 16 januari 2019, aanvang 20.00 uur

Ter bespreking

  • Voorstel klimaatbestendig centrumplan Wezep (KC-plan Meidoornplein en omgeving, Wezep).

Samenleving en Bestuur, donderdag 17 januari 2019, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

  • Rekenkamerrapport evaluatie rekenkameronderzoeken.
  • Voorstel beschikbaarstelling krediet vervolg huisvesting korfbalvereniging Rood-Wit.

Zonder bespreking:

  • Voorstel benoeming mw. Ö. Özasik als lid van de rekenkamercommissie.

De commissies hebben een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van b&w voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissie­verga­deringen toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment