College Oldebroek bezoekt het Platform Informele Ondersteuning 1

WEZEP - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek heeft op 18 december een werkbezoek gebracht aan het Platform Informele Ondersteuning (PIO). Tijdens het bezoek maakte het college kennis met vertegenwoordigers van ongeveer twintig vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor inwoners die (tijdelijk) hulp nodig hebben. Het PIO is een overlegstructuur van ongeveer twintig vrijwilligersorganisaties en bestaat sinds 2012. Iedere organisatie is vanuit zijn eigen deskundigheid aangehaakt bij dit platform. Een keer per maand komen de leden bij elkaar en de plek van overleg varieert. Voor het bedrijfsbezoek van het college trad één van de leden, de Huiskamer van Wezep, op als gastheer.

Doel van het PIO

De deelnemende organisaties in het PIO brengen vraag en aanbod bij elkaar waar het gaat om ondersteuningsvragen (informeel) vanuit de samenleving. In de overleggen wisselen de leden ervaringen uit vanuit hun dagelijkse praktijk. Dan blijkt vaak dat men tegen dezelfde zaken aanloopt en zoeken de leden met elkaar naar mogelijke oplossingen. Het PIO levert ook actief een bijdrage aan (beleids)vraagstukken in de gemeente Oldebroek.

 Waardering

In de gemeente Oldebroek gebeurt erg veel op vrijwillige basis. Het college ziet en waardeert de kracht van de helpende handen; stille krachten die zich inzetten voor mensen die dat zelf (even) niet kunnen. Het college spreekt de bewondering uit voor het feit dat deze betrokken vrijwilligers elkaar hebben gevonden in dit verband. Het is mooi dat de inzet van vrijwilligers op deze manier nog meer effect heeft in onze samenleving.

Het PIO spreekt de zorgen uit over dat er steeds meer professionaliteit van vrijwilligers/inwoners gevraagd wordt. Het blijkt dat inwoners zich graag inzetten voor een ander, maar liever niet een bestuursfunctie of coördinerende rol op zich nemen. Het college geeft aan hier blijvend het gesprek te voeren met verschillende organisaties.

Aanmelden

Het college van Oldebroek gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven en instellingen. Voor het college is dit een goede manier om kennis te maken, actuele ontwikkelingen te bespreken en een indruk te krijgen van de bedrijfsvoering. Voor ondernemers is het een mooie gelegenheid om hun bedrijf te laten zien en eventuele wensen of ideeën aan het gemeentebestuur mee te geven. Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn in een bezoek kunnen zich aanmelden via info@oldebroek.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment