gemeente

OLDEBROEK - Donderdag 13 december 2018 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U bent van harte welkom om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek om deze openbare vergadering bij te wonen.

Ter bespreking

 • Realisatie vrachtwagenparkeervoorziening.

De huidige voorzieningen voor parkeren van vrachtwagens in de gemeente Oldebroek bieden geen oplossing op termijn en vraagt verbetering. Na het vergelijken van twee initiatieven voor realisatie van een nieuwe vrachtwagenparkeervoorziening in de gemeente, stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om de nieuwe parkeervoorziening mogelijk te maken op de locatie van de firma Jan Bakker op het bedrijventerrein H2O. Bovendien wordt voorgesteld om de parkeervoorziening voor vrachtwagens in de Bloemstraat in Oldebroek op te heffen, de voorziening achter modehuis Vaessen in Oldebroek via een sterfhuisconstructie te behouden voor alleen het huidige gebruik en een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor realisatie van de parkeervoorziening bij de firma Jan Bakker.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan:

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5.
 • Verlenen toestemming voor wijziging Gemeenschappelijke regeling ODNV (Omgevingsdienst Noord-Veluwe).
 • 3e en 4e begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Noord-Veluwe.
 • Afgeven van verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning Broekeroordsweg 3B ’t Loo.
 • Vaststellen Bomenverordening.
 • Vaststellen Omgevingsvisie Oldebroek.
 • Vaststellen gewijzigde Verordening afvalstoffenheffing.
 • Beschikbaar stellen krediet voor in- en uitbreiding begraafplaatsen (Oosterwolde en Bovenheigraaf Wezep).
 • Wijzigen begroting naar aanleiding Tweede bestuursrapportage 2018.
 • Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden.
 • Vaststellen gewijzigde Verordening basisregistratie personen.
 • Benoemen voorzitter en leden commissie Bezwaarschriften.
 • Vaststellen gewijzigde Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Vaststellen gewijzigde Nadere regel subsidie 2019 (toevoeging AED-gebruik).
 • Beschikbaar stellen € 10.000,- voor schoolplein IKC De Schaapskooi te Wezep.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u  www.oldebroek.nl het item ‘live meekijken raadsvergadering’. Klikt u daarop, dan komt u direct in het scherm van de uitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment