gemeente

OLDEBROEK - De rekenkamercommissie dient ter ondersteuning en versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Zodoende brengt de commissie jaarlijks één of twee onderzoeksrapporten, met bevindingen en aanbevelingen, uit. De rekenkamercommissie heeft in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de opvolging en uitvoering van aanbevelingen van een aantal eerder uitgebrachte rapporten sinds 2014. Sinds 2014 opereert de rekenkamercommissie namelijk in de huidige samenstelling.

In het onderzoek zijn de procedurele en inhoudelijke opvolging van onderzoeksrapporten gebruikt als toetssteen. Hierbij gaat het om rapporten die alle zijn behandeld in de (commissie van de) gemeenteraden van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten en hebben geleid tot behandeling en/of het overnemen van aanbevelingen door raden en colleges.

Doel van het onderzoek

Het doel van het uitgevoerde onderzoek is inzicht te bieden in de doorwerking van aanbevelingen op de praktijk van de gemeente en het identificeren van eventuele verbeterpunten.

De centrale vraag bij het onderzoek is wat de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten in de praktijk hebben gedaan met de uitkomsten van de onderzoeken van de rekenkamercommissie.

Bevindingen

Het feit dat er een rekenkamercommissie is als onafhankelijk onderzoeksinstrument draagt bij aan het vertrouwen van de raad in het college. Dat er een gevoelsmatige en professionele afstand bestaat tussen raad en rekenkamercommissie wordt als prettig en ook noodzakelijk ervaren vanwege de onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie.

Uit het onderzoek blijkt verder dat in drie van de vier gemeenten de behandeling van een onderzoeksrapport procedureel niet tot een raadsbesluit heeft geleid. Dit betekent dat een gemeenteraad geen besluit heeft genomen waarin het college wordt verzocht de aanbevelingen op te volgen.

Evengoed blijkt in het onderzoek dat bepaalde delen van aanbevelingen wel zijn opgevolgd, maar dat dit sterk afhangt van de herkenbaarheid en acceptatie door de betreffende gemeente.

De kwaliteit van de aanbevelingen wordt in het algemeen als goed ervaren, hoewel deze niet altijd aansluit op de couleur locale.


Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment