gemeente oldebroek

OLDEBROEK - U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 28 en 29 november 2018 in het gemeentehuis bij te wonen. De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 28 november 2018, aanvang 20.00 uur

Ter bespreking

 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning Broekeroordsweg 3B ’t Loo (bouw overkapping op bedrijfsperceel).
 • Vaststelling Bomenverordening.
 • Realisatie vrachtwagenparkeervoorziening.
 • Vaststelling Omgevingsvisie Oldebroek.
 • Wijziging verordening afvalstoffenheffing (verhoging tarief).
 • Beschikbaarstelling krediet voor in- en uitbreiding begraafplaatsen (Oosterwolde en Bovenheigraaf Wezep).
 • Tweede bestuursrapportage 2018.

Samenleving en Bestuur, donderdag 29 november 2018, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Tweede financiële verkenning Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2018.
 • Vaststelling gewijzigde Nadere regel subsidie 2019 (toevoeging AED-gebruik).
 • Beschikbaarstelling € 10.000,- voor schoolplein IKC De Schaapskooi in Wezep.
 • Tweede bestuursrapportage 2018.

De commissies hebben een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissie­verga­deringen toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment