gemeente oldebroek

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 8 november 2018 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Beleidsplan sociaal domein 2019-2022.

De gemeenteraad heeft unaniem het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 vastgesteld, voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet.

  • Begroting 2019.

De gemeenteraad heeft de gemeentelijke begroting voor 2019 unaniem en sluitend vastgesteld. Daarbij is een wijzigingsvoorstel (amendement) van alle fracties aangenomen. Door dit amendement wordt de uitbreiding van de personeelsformatie voor juridische zaken beperkt tot 2019 en 2020.

De raad heeft ook nog een motie unaniem aangenomen. Daarin krijgt het college de opdracht om een gesprek aan te gaan met alle betrokken partijen op het gebied van sport en cultuur, zodat de raad in 2019 een integrale afweging kan maken over de subsidiëring.

  • Belastingverordeningen 2019.

De gemeenteraad heeft unaniem de jaarlijkse verordeningen vastgesteld voor de heffing en inning van gemeentelijke belastingen in het nieuwe jaar. Bij de legesverordening is unaniem een wijzigingsvoorstel (amendement) aangenomen. Door dit amendement worden de tarieven voor bouwactiviteiten verhoogd en worden deze meer kostendekkend.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking en unaniem genomen volgens de voorstellen van het college. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.

De raad heeft besloten:

  • Het bestemmingsplan Keizersweg 2, Wezep (Integraal Kind Centrum Zuidwest; Wezep) vast te stellen.
  • Het rapport Verkenning grootschalige duurzame energieopwekking vast te stellen.
  • Geld voor deelname aan ‘Gezond Veluwe 2019-2022’beschikbaar te stellen.
  • De Nadere regel subsidie 2019 (voorwaarden voor subsidieverlening) vast te stellen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 8 november 2018. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment