A28

WEZEP - In hoeverre beïnvloedt fijnstof en geluid van de A28 uw woon- en leefomgeving in Wezep? Hier is de gemeente Oldebroek erg benieuwd naar, daarom wordt aan inwoners van Wezep gevraagd een enquête hierover in te vullen.

Effecten A28 in beeld

Het Actiecomité A28 moet stiller! richt zich op de toenemende drukte op de A28 en bijbehorende overlast. De A28 is van (economisch) belang voor de omgeving, maar de neveneffecten zijn ook toegenomen. Denk aan geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof. Het actiecomité wil dat deze effecten meer aandacht krijgen en dat er maatregelen genomen worden om deze effecten te neutraliseren. Rijkswaterstaat heeft, met bij wet bepaalde rekenmethodes, berekend dat de A28 voldoet aan de wettelijke normen voor geluid en fijnstof. Het actiecomité heeft haar twijfels bij deze berekeningen.

Overlast inwoners in beeld

Het actiecomité is samen met de gemeente Oldeboek in gesprek om tot een eventuele oplossing te komen. Voor de gemeente is het van belang dat u zich als inwoner prettig voelt in Wezep. Het is niet duidelijk in welke mate het probleem van geluid en fijnstof overlast geeft onder inwoners van Wezep. Daarom vraagt de gemeente inwoners uit Wezep de enquête in te vullen.

Enquête invullen

De enquête neemt ongeveer vijf minuten van uw tijd in beslag. De enquête is anoniem en de resultaten worden met grote zorgvuldigheid verwerkt. Vul de enquête over de A28 in.

Mocht u de enquête per post hebben ontvangen, dan kunt u deze ingevuld deponeren in de inleverton bij de Brinkhof in Wezep. Ook is het mogelijk de enquête kosteloos per post te versturen naar het gemeentehuis in Oldebroek via antwoordnummer 53, 8070 VS Oldebroek.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment