OLDEBROEK - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek heeft het beleidsplan sociaal domein vastgesteld. Het beleidsplan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. In het plan staat op welke wijze de gemeente invulling wil geven aan de veranderingen in de jeugdhulp, zorg en werk en inkomen die per 1 januari 2015 ingaan. Uitgangspunt is dat de gemeente met de Oldebroekse samenleving werkt aan een zelfredzame en samenredzame gemeenschap waarbij inwoners, indien nodig, tijdige en juiste ondersteuning krijgen op het gebied van jeugd, zorg en werk en inkomen.

Eigen kracht

Eigen kracht staat centraal bij de uitvoering van de nieuwe taken. Soms kan de inwoner de vraag zelf oplossen of met hulp van het eigen netwerk. Of er kan behoefte zijn aan andere ondersteuning en biedt bijvoorbeeld een vrijwilliger uitkomst. Familie, vrienden, buren of vrijwilligers kunnen vaak de benodigde ondersteuning bieden, ook voor langere tijd. Bij het helder krijgen van de hulpvraag kan een medewerker van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) of van het sociaal team ondersteunen. Samenleven, dat doe je met en voor mekaar.

Ondersteuning
In een aantal gevallen kan een algemene voorziening of maatwerk noodzakelijk zijn. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn maaltijdvoorzieningen, klusdiensten, welzijnsactiviteiten of een wasserette. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk. Een maatwerkvoorziening is vaak zwaardere ondersteuning of zorg waarvoor een besluit van de gemeente nodig is. Bijvoorbeeld dagbesteding, hulp bij het huishouden of jeugdhulp. Een vaste coach stelt in samenspraak met de inwoner een plan van aanpak op om de benodigde ondersteuning te regelen. Om te zorgen dat inwoners, indien nodig, tijdig en de juiste voorzieningen krijgen, maakt de gemeente concrete afspraken met aanbieders. Inwoners kunnen ook kiezen voor een persoonsgebonden budget waarbij zij zelf afspraken maken met aanbieders. Voor vragen over ondersteuning kunnen inwoners terecht bij het CJG of het sociaal team.

Preventie
Om te voorkomen dat vragen of problemen te groot worden, vindt de gemeente het belangrijk dat vroegtijdig actie wordt ondernomen. Door de intensievere afstemming kunnen hulpvragen of problematische situaties eerder worden herkend en opgepakt. Een goede samenwerking tussen de gemeente, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties en professionele organisaties is hiervoor noodzakelijk maar bijvoorbeeld ook sport- en culturele verenigingen spelen een belangrijke rol in het herkennen en signaleren van vragen.

Minder geld
De nieuwe taken op gebied van jeugd, zorg en werk moeten uitgevoerd worden met minder geld. Hiervoor neemt de gemeente diverse maatregelen. De maatregelen zijn onder meer gericht op het vroegtijdig signaleren en oplossen van problemen zodat zwaardere ondersteuning wordt voorkomen en het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners. Daarnaast maken we duidelijke tariefafspraken met aanbieders van (zorg)ondersteuning. De effecten van de maatregelen worden nauwlettend gevolgd om er voor te zorgen dat we goede kwaliteit blijven bieden maar tegen lagere kosten.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment