gemeente oldebroek

In de gemeente Oldebroek is het programma Verder Thuis gestart. Dit is een programma voor kinderen die uithuisgeplaatst zijn en verblijven in een instelling of voor wie uithuisplaatsing dreigt. Het doel van Verder Thuis is deze kinderen en gezinnen zoveel mogelijk in de eigen omgeving te helpen, in plaats van in een instelling. Samen met de betrokkenen, onder wie het kind zelf, wordt hiervoor een plan gemaakt.

Dit plan is een maatwerk aanpak per kind of gezin, waarbij alle mogelijkheden worden bekeken. Dat zijn er vaak meer dan men denkt. De opties zijn bijvoorbeeld terug naar huis, opnemen in de sociale kring of een pleeggezin of een kind met steun vanuit de omgeving helpen zelfstandig te worden.

Nieuw perspectief

Kinderen verblijven soms in instellingen omdat ze hulp nodig hebben die niet in de eigen omgeving gegeven kan worden. Sommige kinderen staan op een wachtlijst en kunnen alleen terug naar huis als de specifieke jeugdhulp beschikbaar is. Het komt ook voor dat kinderen in een instelling wonen omdat niemand weet waar ze naartoe kunnen.

Het programma Verder Thuis is opgezet om voor deze kinderen een nieuw perspectief te creëren. Zo kunnen zij op een veilige en stabiele manier weer wonen in een gezinssituatie in plaats van in een instelling.

Hierbij worden, naast het gezin en het kind, partijen betrokken als de jeugdbeschermer, jeugdreclasseerder of de jeugdzorgaanbieder, de mensen in de sociale kring van het gezin, de school, de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere betrokken instanties.

Jeugdbeleid

Het programma Verder Thuis sluit aan bij het jeugdbeleid van de gemeente Oldebroek. Zo wil de gemeente dat jeugdigen de meest passende zorg en ondersteuning krijgen. Belangrijk is dat die zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de jeugdigen, de gezinnen en de eigen sociale kring wordt gegeven. De regie ligt zoveel mogelijk bij de gezinnen zelf. Het uitgangspunt is dat de jeugdhulp licht en kortdurend is wanneer dit kan. Alleen wanneer het nodig is wordt de jeugdhulp langdurig en intensief ingezet.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment